MIKÄ ON PRO ALERT

Pro Alert on monipuolinen ja luotettava kotimainen ratkaisu tilanteisiin, joissa henkilöiden turvallisuus voi olla uhattuna ja nopea avun hälyttäminen on tarpeellista. Se soveltuu julkisille ja yksityisille organisaatioille toimialasta tai henkilömäärästä riippumatta. Pro Alert myös täydentää olemassa olevia järjestelmiä ja sitä voidaan käyttää muiden hälyttämispalveluiden varmistamiseen.

Hälytettävien kohteiden määrää ei ole rajoitettu, jolloin yhdellä kutsulla voidaan välittää jopa tuhansia yhtäaikaisia hälytyksiä.

KÄYTTÖTILANTEET

Henkilöryhmien hälyttäminen ja informointi esim. seuraavissa tilanteissa: henkilöturvallisuuden uhkatilanteet, asiakaspalvelutilat, katastrofi- ja suuronnettomuushälytykset (evakuointi ja suojautuminen), yleisötapahtumat.

KENELLE TARKOITETTU

Palvelu soveltuu erityisen hyvin viranomaisille, terveydenhoitoalalle, oppilaitoksiin, yrityksille, vartiointiliikkeille, teollisuuslaitoksille, järjestöille ja tapahtumajärjestäjille.

Organisaation koosta riippumatta Pro Alert tarjoaa monta vaihtoehtoista tapaa turvallisuuden parantamiseen.

TOIMINTAPERIAATE

Pro Alert vastaanottaa hälytyksen, tarkistaa sen ja edelleen lähettää monistettuna kaikille ryhmän jäsenille puheena, tekstinä, työasemille ja sähköpostina. Palautteena voidaan raportoida kuittaustiedot.

KÄYTTÖÖNOTTO

Järjestelmän käyttöönotto vaatii vain tarvittavien hälytysten ja hälytysryhmien määrittelyn, jotka tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työasemasovelluksen voi asentaa paikallisesti työasemalle tai organisaation työasemahallintajärjestelmän kautta.

Sovellusten painikkeet voidaan määritellä asiakaskohtaisesti. Kaikki määritykset tehdään palvelimelta eikä asiakkaan tarvitse määritellä muuta kuin sovelluksen käyttäjätunnus.

Käyttäjätunnusten, henkilöiden ja ryhmien hallinta on helppoa joko asiakkaan toimesta Pro Alert Managerilla tai toimittamalla vastaavat tiedot palvelun toimittajalle. Sovellukset päivittyvät automaattisesti.

Pro Alert

Pro Alert on alkujaan viranomaiskäyttöön ja henkilöturvallisuuteen suunniteltu monipuolinen, valvottu ja varmistettu viestintäjärjestelmä.

Palvelut perustuvat yleisiin ja suljettuihin verkkoihin sekä Telian Alerta Service -palveluun ja niissä hyödynnetään jo olemassa olevia datasiirtoyhteyksiä.

Palvelu sopii esimerkiksi sairaaloihin, hoitolaitoksiin, terveysasemille, terveyskeskuksiin, kouluihin, oppilaitoksiin, yrityksiin, vartiointiliikkeille, tai mihin tahansa missä henkilöiden turvallisuus voi olla uhattuna.

Järjestelmää voidaan käyttää useilla eri laitteilla, esim. painonapit ja matkapuhelimet sekä erillisillä ohjelmistoilla kuten työasemasovelluksella.

Kaikki hälytystavat, ilmoitusviestit, hälytysryhmät ja hälytysviestit räätälöidään asiakaskohtaisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Edullinen

Ei vaadi erillisiä laitehankintoja, voidaan hyödyntää olemassa olevia yhteyksiä

Hallinta

Organisaatiolla mahdollisuus omaan hallinnointityökaluun (Pro Alert Manager)

Liitettävyys

Liitettävissä jo olemassa oleviin järjestelmiin (esim. sprinkler-sammutinlaitteistot)

Henkilötietojen integrointi omasta järjestelmästä mahdollista

Turvallinen ja suojattu

Valvottu 24/7

Varmistettu monen palvelimen järjestelmä

Suojattu palvelimien ja asiakasohjelmiston välinen liikenne

Monen eri operaattorin verkkoja käyttävä järjestelmä

Kotimainen tuote

Monipuoliset hälyttämisvaihtoehdot

Puhelinsoitolla, tekstiviestillä, työasemalta

Automaattisen ilmoituslaitteen lähettämällä hälytyksellä

Valvomosta lähetettävällä sanomalla

VIRVE-verkosta lyhytsanomalla

Hätäkeskuksista

Muilla erilaisilla langattomilla ja kiinteillä laitteilla

 

OMINAISUUDET

OMINAISUUS

HÄLYTYKSEN KÄYNNISTYS

Puhelinsoitolla

Tekstiviestillä

Työasemalta

Selaimella

Ilmoituslaitteen lähettämällä hälytyksellä

Valvomosta lähetettävällä sanomalla

VIRVE-verkosta

Hätäkeskuksista

Erilaisilla langattomilla ja kiinteillä ratkaisuilla


HÄLYTYKSEN VASTAANOTTO

Puheviestinä (matka- ja VIRVE-puhelimet)

Tekstiviestillä (matkapuhelimet)

Työasemalla

Sähköpostilla


TURVALLISUUS

Tietoliikenne on salattu

24/7 valvottu järjestelmä

Kolmen palvelimen varmistus yhteyksille

Kahden palvelimen varmistus yhteyksille


LISÄPALVELUT

Kuittauspalvelu

Remote (hälytys selaimella)

Manager (hallintapalvelu)


LIITETTÄVYYS

Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät kiinteistöissä

Sprinkler-sammutinlaitteistot

Muut ilmoitinlaitteet

Hälytysten edelleenohjaus toisesta järjestelmästä

Henkilötietojen integrointi omasta järjestelmästä


pro alert
 

OPTIOT

PRO ALERT INFO

Tiedonvälitys

Pro Alert info on tarkoitettu työkaluksi nopeaan ja luotettavaan tiedon välittämiseen hätä- tai uhkatilanteissa sekä katastrofitilanteissa. Palvelun avulla voidaan käynnistää turvallisuuteen liittyvät kriittiset toimenpiteet helposti ja nopeasti jopa tuhansiin kohteisiin.

Hälytykset voidaan ohjata henkilöstön työasemien näytöille, puhelimiin tekstiviesteinä tai puheena, sähköpostiin ja palveluverkon kautta valvotusti eri palveluntuottajille, kuten vartioimisliikkeille, hätäkeskuksille ym.

Hälytys tapahtuu erillisellä painonapilla tai suoraan työasemalta. Hälytyksiä varten työasemiin tarvitaan Pro Alert Info client-sovellus.

Tyypilliset hälytykset:

 • uhkatilanne
 • evakuointi
 • suojautukaa
 • tilanne ohi

PRO ALERT TRANSFER

Hälytyksen siirto

Pro Alert Transfer on hälytyksensiirtopalvelu joka on tarkoitettu mm. automaattisten paloilmoitinjärjestelmien hälytysten siirtoon hätäkeskuksiin. Palvelussa käytetään patentoituja ja viranomaishyväksyttyjä päätelaitteita ja verkkoelementtejä (Hyväksymistodistus Inspekta, 313-1048-0905 FI). Paloilmoittimien lisäksi palvelua voidaan käyttää myös muiden hälytysten siirtoon mm. murto, kohteiden valvonta ym.

Päätelaite kytketään verkkoon laajakaistayhteydellä ja varatie langattomana. Tarvittaessa laite voidaan kytkeä toimimaan pelkästään langattomasti, jolloin käytetään mobiilidatayhteyttä ja GSM-varmistusta. Pro Alert Transfer sisältää varayhteyden ja se on linjavalvottu.

Päätelaitteeseen voidaan liittää myös mikä tahansa muu ulkoinen järjestelmä. Laitteesta löytyy on/off-hälytyssisäänmenot, sarjaliikenneportit ja releohjaukset. Pro Alert Transfer -palveluun voidaan kytkeä myös erilaisia lisäpalveluita, kuten oman henkilöstön hälyttäminen, hälytysten edelleenohjaus huoltoliikkeille, vartiointiliikkeille, kuittaukset, raportointi jne.

Käyttökohteita:

 • automaattiset paloilmoitinjärjestelmät kiinteistöissä
 • sprinkler-sammutinlaitteistot
 • kiinteistöjen murto- ja valvontahälytykset
 • laitetilavalvonta

PRO ALERT VERIFY

Kuittaukset

Verify-kuittauspalvelun voi liittää kaikkiin Pro Alert -hälytyspalveluihin. Palvelu antaa hälytyksen vastaanottajalle mahdollisuuden kuitata hälytys vastaanotetuksi. Sitä voidaan käyttää esim. hälytykseen osallistuvien henkilöiden kartoittamiseksi. Yhteenveto kuittauksista toimitetaan halutulle henkilölle pääsääntöisesti sähköpostilla.

Yleisimmät käyttökohteet: suuronnettomuushälytykset, palohälytykset

PRO ALERT REMOTE

Hälytysviestit

Pro Alert Remote on tarkoitettu web-käyttöliittymän kautta tapahtuvaan vapaa- ja vakiomuotoisten hälytysviestien sekä informaation lähettämiseen ja on helppokäyttöinen ja varma ratkaisu esimerkiksi hätätekstiviestijärjestelmäksi. Pro Alert Remote tukee pitkiä tekstiviestejä.

 • sopii ryhmien hälyttämiseen ja informointiin niiden koosta riippumatta
 • toimii myös hätätekstiviestijärjestelmänä
 • palokunnat, ensiapu- ja suojeluryhmät
 • koulut ja oppilaitokset, sairaalat, teollisuus, kunnat ja kaupungit, eri viranomaiset, organisaatiot
 • hälytys voidaan lähettää tekstiviestinä, syntetisoituna puheena, client-viestinä, sähköpostina
 • vastaanottoa voidaan tehostaa kuittauspalvelulla

PRO ALERT MANAGER

Hallinta

Oma hallintaliittymä eli Pro Alert Manager on palvelu jonka avulla voit itse hallinnoida hälytettäviä ryhmiä ja henkilöitä. Voit poistaa ja lisätä uusia henkilöitä hälytysryhmiin ja muutokset astuvat voimaan heti. Näin olet aina ajan tasalla hälyttävistä ryhmistä ja henkilöistä. Palveluun kirjaudutaan web-käyttöliittymän kautta jolla muutokset on erittäin helppo tehdä.

Ominaisuudet:

 • henkilöiden perustaminen ja muokkaus
 • ryhmien perustaminen, muokkaus ja henkilölistojen hallinta
 • clientien perustaminen ja muokkaus
 • client-ryhmien perustaminen, muokkaus ja client-listojen hallinta

Suomen Pelastuskeskus

 • Rautajärventie 36, 36840 KANGASALA
 • info(at)proalert.fi
 • +358-3-253-1900
 • Facebook

Kirjautuminen

Lähetä viesti

Jos haluat lisätietoa tuotteistamme tai toiminnastamme, ota yhteyttä oheisella lomakkeella.